Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Regulamin Warszawskiej Ligi Szóstek Piłkarskich

I INFORMACJE OGÓLNE
1. Warszawska Liga Szóstek Piłkarskich jest amatorską ligą piłki nożnej.

2. Warszawska Liga Szóstek Piłkarskich organizuje ligę piłki nożnej,rozgrywaną na sztucznej
nawierzchni /trawa/,puchar ligi "O Złoty Samowar " na nawierzchni naturalnej ziemia,trawa,
turniej halowy- " Halowe Mistrzostwa Warszawy",na twardej nawierzchni klepka,parkiet.

3. Najważniejszym organem WLSP jest zebranie kapitanów wszystkich zespołów występujących
w lidze .Każdy zespół posiada jeden ważny głos.Zmiany Regulaminu WLSP mogą odbywać się na
pierwszym zebraniu kapitanów zwykłą większością głosów przy obecności 50% uprawnionych do
głosowania.

4. W rozgrywkach ligi WLSP występują zespoły , które na podstawie poprzedniej edycji znalazły się
w określonych ligach.Zgromadzenie kapitanów przed nowym sezonem może dołączyć
dowolną ilość zespołów.

5. W rozgrywkach pucharu WLSP występują zespoły zgłoszone w lidze jak i wszystkie niezrzeszone
w WLSP ,które wyrażą chęć uczestnictwa w zawodach i opłacą odpowiednie składki.

6. W rozgrywkach halowych WLSP występują zespoły zaproszone do turnieju.

7. W lidze , pucharze i rozgrywkach halowych WLSP mogą występować wszyscy ,nawet profesjonalni
zawodnicy zgłoszeni w PZPN,nie wprowadza się limitu wieku.Zawodnicy grają na swoją
odpowiedzialność .Zawodnicy występujący w rozgrywkach W.L.S.P. nie są ubezpieczeni.

8. Do interpretacji Regulaminu Warszawskiej Ligi Szóstek Piłkarskich upoważniona jest tylko Komisja
Dyscyplinarna.W sezonie 2011/2012 będzie ona składała się z następujących członków:
Krzysztof Żurkowski/Kordiał/ , Robert Różycki /Los Lamusos/ ,Piotr Zdunek /SPE/.

9. Wszystkie informacje zostają umieszczone na oficialnej stronie internetowej WLSP pod adresem;
http://www.wlsp.webpark.pl/ .

II PRAWA I OBOWIĄZKI DRUŻYN WYSTĘPUJĄCYCH W WLSP

1. Zespół będzie dopuszczony do rozgrywek po dopełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych:
podania nazwy zespoł ,składu drużyny,właściciela zespołu /osoba odpowiedzialna za drużynę/,
telefonu konltaktowego,informacji o zespole /herb,historia, największe osiągnięcia/
a w szczególności opłaceniu składek.

2. W sezonie 2011/2012 terminarz zostanie ustalony na całą rundę.

3. Zespoły muszą stawić się na mecze bez względu na warunki atmosferyczne. Jedynym odstępstwem
od tej reguły jest umieszczenie informacji ,nie póżniej niż dwie godziny przed meczem, na oficjalnej
stronie internetowej WLSP:http://www.wlsp.waw.pl/ aktualnosci htm

4. Zespół musi być gotowy do gry 5 minut przed wyznaczonym terminem spotkania. Opóźnienie spotkania
większe niż pięć minut jest równoznaczne z przegraniem meczu walkowerem.

5. Zespół ma obowiązek wypełnić protokół meczu przed jego rozpoczęciem. Po meczu sprawdzić
i podpisem potwierdzić jego ważność.

6. Zespół ma prawo jeden raz w rundzie przełożyć spotkanie .Ostatecznym terminem przełożenia
spotkania jest godzina 19 00 w poniedziałek poprzedzający sobotnio - niedzielną kolejkę.
Zespół może to uczynić telefonicznie pod numerem komórkowym 0-602 247 174.
Dodatkowe przełożenie meczu może nastąpić tylko w przypadku zgody wyrażonej przez
Komisję Dyscyplinarną.

7. Dwie ostatnie kolejki rundy wiosennej nie mogą być przełożone.

8. Zawodnik może być zgłoszony i grać tylko w jednym zespole.Dopuszcza się zmiany barw w trakcie
trwania rundy między zespołami grającymi w różnych ligach lecz tylko raz i nie w tej samej kolejce.
Między rundami zawodnicy mogą zmienić zespół także w obrębie jednej ligi. Raz zgłoszony
zawodnik może zostać skreślony tylko w przerwie między rundami.Zespół może liczyć minimum 9
maksimum 25 zawodniów.

9. Zespół może zgłosić nowego zawodnika do drużyny w trakcie sezonu . Zgłoszenie zawodnika
- wpis do protokołu przed rozpoczęciem spotkania.

10. Wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego czyli zawodnika który gra w innym zespole jest karane
walkowerem.

11. Zespół musi występować w jednakowych strojach. Bramkarze zespołów grających ze sobą muszą
różnić się strojem od pozostałych zawodników.Kapitan zespołu powinien nosić opaskę.

12. Przedstawiciel zespołu jest zobowiązany do opłacenia sędziego przed meczem,pod groźbą niedop-
uszczenia do rozpoczęcia spotkania.

13. Gospodarz spotkania jest zobowiązany posiadać piłkę do gry.

14. Zespół odpowiada za wszystkich kibiców towarzyszących drużynie. Komisja Dyscyplinarna może
w przypadku rażącego zachowania się osób towarzyszących zweryfikować wynik spotkania
ukarać drużynę finansowo a nawet usunąć ją z ligi.

15. Zespół nie może wystawić zawodnika ,który wyrażnie wygląda na osobę znajdującą się pod
wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

 

III OBOWIĄZKI WLSP

1. Przygotowanie boiska oraz szatni.

2. Zapewnienie obsady sędziowskiej, dostarczenie protokołu spotkania.

3. Zapewnienie znaczników w przypadku jednolitych strojów konkurujących ze sobą drużyn.
Znaczniki zakłada gość spotkania .

4. Dostarczenie terminarza i regulaminu rozgrywek.

5. Umieszczenia na stronie internetowej aktualnych wyników i tabel do godziny 24 00 każdego
poniedziałku po sobotnio-niedzielnej kolejce.

6. Umieszczenia na oficjalnej stronie internetowej WLSP terminu następnej kolejki do godziny 24 00
każdego wtorku poprzedzającego sobotnio-niedzilną kolejkę.Tylko on brany jest pod uwagę w
przypadku protestów dotyczących terminu rozpoczęcia meczu.

7. Przygotowania zebrania początkowego i końcowego każdy sezon WLSP.

IV PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ W LIDZE WLSP.

1. Mecz trwa 2 x 25 minut .

2. Drużyny grają w szescioosobowych składach /bramkarz + pięciu zawodników w polu/.Drużyna
musi rozpocząć mecz minimum w pięćioosobowym sładzie .Może kontynułować mecz w cztetrech
w przypadku kontuzji bądź kary czasowej.Sędzia może odłożyć wykonanie kary czsowej gdy na boisku
przebywa czterech graczy ale tylko w wypadku żółtej kartki.Czerwona kartka kończy mecz.Zespół
przegrywa walkowerem.Drużyna nie może występować w składzie trzyosobowym.

3. Nie ma limitu zmian .Zmiany mogą być przeprowadzone zarówno w przerwie spotkania jak i w
trakcie trwania meczu w określonej strefie zmian . Zawodnik opuszczający plac gry musi uczynić
to wcześniej niż zawodnik wchodzący na boisko,pod groźbą kary czasowej

4. Nie obowiązuje przepis o spalonym.

5. Zawodnicy po przekroczeniu przepisów karani są karami czasowymi:Pierwsza żółta kartka,
zawodnik opuszcza boisko, a drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty,druga żółta kartka u tego
samego piłkarza,czyli w efekcie kartka czerwona,zawodnik opuszcza boisko do końca spotkania
a zespół gra w osłabieniu przez 3 minuty. W obu wypadkach jeżeli drużyna osłabiona traci bramkę
przed upływekm kary ,zostaje ona anulowana .Zawodnik który otrzymał czerwoną kartkę opuszcza
oczywiście boisko do końca spotkania a jego drużyna gra w osłabieniu przez 5 minut bez względu
na zmianę wyniku meczu.

6. Zawodnik ukarany czerwoną kartką jest automatycznie wykluczony z gry w następnym spotkaniu
niezależnie od innych sankcji nałożonych przez Komisję Dyscyplinarną. Zawodnik który został po
raz trzeci ukarany żółtą kartką / oczywiście w różnych meczach/ również pauzuje w kolejnym
spotkaniu. Po przymusowej pauzie kartki liczą się zawodnikowi od początku jeśli Komisja
Dyscyplinarna nie ustali innych sankcji.
7. Zawodnicy nie mogą występować w butach piłkarskich z wkręcanymi korkami oraz tzw. Lankach
z metalowym końcówkami ,pod groźbą kary indywidualnej a nawet przegrania meczu walkowerem.

8. Rzut karny wykonywany jest z odległości 6 metrów, natomiast odległość muru od piłki przy rzutach
wolnych i rożnych wynosi 5 metrów.

9. Wymiary boiska długość 50-60 metrów szerokość 30-40 metrów, wymiary bramek 2 na 3 metry
W sezonie 2011/2012 liga WLSP występować będzie na boisku zewnętrznym Hali Piłkarskiej na
Bemowie ul. Księcia Bolesława 1/3.

10. W sprawach nie poruszanych w powyższych punktach regulaminu obowiązują przepisy
Piłki Nożnej PZPN.

V ZASADY PUNKTACJI I USTALENIA OSTATECZNEJ KOLEJNOŚCI W LIDZE WLSP

1. W Lidze WLSP za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty za remis 1 punkt , a przegrana to 0 punktów.

2. Wszystkie ligi grają systemem jesień - wiosna

3. O mistrzostwie i spadku z ligi decyduje większa ilość zdobytych punktów .Jeżeli dwa zespoły zdobyły
taką samą ilość punktów decyduje bilans meczy rozegranych między sobą . W sytuacji remisowej
o mistrzostwie i utrzymaniu w lidze decyduje lepsza różnica bramek ,następnie więcej strzelonych bramek.
Jeśli i w tym wypadku jest remis dochodzi do dodatkowego spotkania W przypadku remisu w regulaminowym
czasie zostanie zarządzona dogrywka 2 x 7,5 minuty .Nie rozstrzygnięcie spotkania w dogrywce doprowadzi
do rzutów karnych .Zespoły wykonują po pięć rzutów karnych ,w przypadku remisu po jednym, aż do ustalenia
zwycięzcy .Jeżeli dwa zespoły zdobywają taką samą liczbę punktów decyduje bilans meczy rozegranych między
sobą ,w wypadku remisu decyduje lepsza różnica bramek ,następnie więcej strzelonych bramek , przy remisie
zespoły zajmują to same miejsce .W przypadku gdy trzy lub więcej zespołów uzyska taką samą liczbę punktów .
O miejscu w lidze decyduje większa różnica między strzelonymi a straconymi bramkami ,następnie większa
ilość zdobytych bramek , w wypadku remisu zespoły zostają sklasyfikowane na tej samej pozycji.

4. O liczebności zespołów występujących w poszczególnych ligach decyduje KD przed rozpoczęciem
każdego sezonu .W pierwszej lidze zagwarantowany start ma czternaście najlepszych zespołów
poprzedniego sezonu .W sezonie 2011/2012 w jednej lidze będą występowały wszystkie zespoły,
rozegranej na zasadzie każdy z każdym Po pierwszej rundzie nastąpi podział na trzy ligi proporcjonalnie
/33%/ Do sezonu zgłosiło się 22 zespoły. Jeżeli wszystkie drużyny ukończą I rundę w I lidze wystąpi osiem
zespołów w II i III po siedem. W innym wypadku zadecyduje KD po pierwszej rundzie. Punkty zdobyte
w pierwszej rundzie są zachowane .Jedynym wyjątkiem jest konieczność dokooptowania nowych drużyn
do trzeciej ligi . Zespoły zagrają od początku i mecze pierwszej rundy nie będą liczone do końcowej tabeli.

5. O miejscu w tabeli po pierwszej rundzie decydują te same zasady jak po zakończeniu sezonu
przedstawione w punkcie trzecim.

VI KARY

1. Walkower po za utratą punktów karany jest karą finansową w wysokości 200zł./ 50zł dla sędziów/.

2. Drużyna oddająca trzeci mecz walkowerem w całym sezonie zostaje ukarana degradacją z ligi.
Wyniki zdegradowanego zespołu zostają utrzymane w mocy jeżeli drużyna rozegra przynajmniej
51 % spotkań w rundzie nie wliczając meczy przegranych walkowerem .

3. Zespół zawodnika ukaranego czerwoną kartką musi zapłacić karę w wysokości minimum 75 zł

4. Wszystkie kary muszą być opłacone w terminie 14 dni od wydania werdyktu przez Komisję
Dyscyplinarną . Nie opłacenie kary pociąga za sobą kolejną karę- walkower w kolejnym spotkaniu.
Walkower ten jest karany kwotą 100 zł.

5. Informacje o karze są przekazywane indywidualnie zawodnikom .Informacje te nie będą zamiesz-
czane na oficjalnej stronie internetowej.

6. Zespołom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej w terminie siedmiu
dni od daty ogłoszenia werdyktu tylko w formie pisemne .Zespół przekazuje protest sędziom
sędziującym mecze i informuje o proteście członka KD.

VII REGULAMIN PUCHARU O ZŁOTY SAMOWAR

1. W Turnieju Piłki Nożnej o " Złoty Samowar " biorą udział zespoły,które zgłosiły się do rozgrywek,
opłaciły składkę i wypełniły formularz zgłoszeniowy.

2. Obowiązują przepisy
a. Zespoły występją w sześcioosobowych składach./pięciu + bramkarz/
b. Mecz trwa 2 x 30 minut ,w przypadku remisu dogrywka 2 x 7,5 minuty jeżeli
wynik nadal nie jest roztrzygnięty rzuty karne zgodnie ze standartowymi
przepisami.
c. Występują kary czasowe
3 munuty - ostrzeżenie
10 minut - żółta kartka
wykluczenie zawodnika do końca spotkania - czerwona kartka.
d. W czasie meczu można dokonać czterech zmian,nie ma zmian powrotnych.
e. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
f. Zawodnicy występują w obuwiu sportowym . Nie wolno używać butów piłkarskich z wkręcanymi
korkami."Lanki" dozwolone.

3. Turniej Piłki Nożnej o "Złoty Samowar" jest eliminacją do występu w lidze W.L.S.P..
a. Do ligi awansują cztery najlepsze zespoły niezrzeszone .
b. Pozostałe zespoły mogą ubiegać się o przyjęcie do W.L.S.P. po złożeniu
odwołania w dniu 1 09 2007r na ręce upoważnionego członka W.L.S.P.

4. Komisja Dyscyplinarna WLSP na pierwszym zebraniu WLSP w rundzie wiosennej ustali skład
grupy osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie Pucharu o Złoty Samowar"

VIII REGULAMIN HALOWYCH MISTRZOSTW WARSZAWY
Turniej o Halowe Mistrzostwo Warszawy opiera się na zasadach Futsalu FIFA. Do interpretacji
przepisów powołana będzie specjalna komisja na ostatnim zebraniu przed końcem rundy jesinnej.

 

Warszawa 22 09 2011 r